ثبت سفارش

تمام ثبت سفارش انلاین است و بعد از انتخاب محصول در سایت و تایید و پرداخت آن ، محصول در لیست ارسال قرار می گیرد.
فروش تلفنی یا حضوری نداریم(مگر در شرایط خاص که مشتری محترم تقاضای محصول سفارشی کند)